RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Informujemy, że:

 1. Poprzez zarejestrowanie się na konferencję wyrażam zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Tieto Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w celu wykorzystania w Intranecie, platformy Facebook, platformy LinkedIN, platformy Instagram, strony internetowej Tietoevry oraz na platformach patronów medialnych wydarzenia.

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tieto Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-064) przy Al. Piastów 30

 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w Tieto Poland Sp. z o.o. uzyska Pan/Pani pod adresem mailowym: rodo@tietoevry.com

 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji konferencji.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jakim jest organizacja konferencji.

 6. Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym dane mogą być udostępnione w związku z organizacją konferencji i ich upoważnieni pracownicy.

 7. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wskazanych w oświadczeniu;

 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 12. Tieto Poland Sp. z o.o. jako administrator danych zapewnia, iż pozyskanie oraz ochrona państwa danych w postaci imienia, nazwiska, adresu email zostanie zrealizowana zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.